Nowości
25 kwiecień 2018 14:34

Wprowadzono zmianę w dziale Aktualności

Zaawansowanie prac

Obecnie realizowany jest pierwszy etap zamówienia obejmujący opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla budowy obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45. Postęp prac projektowych jest zgodny z założeniami.

Zakończono opracowywanie dokumentacji w pierwszym etapie, tj. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym. Przeanalizowano możliwość wprowadzenia do dokumentacji projektowej ustaleń z protokołu KOPI.

 

Rozpoczęto II etap opracowywania dokumentacji – koncepcję programową dla wybranego wariantu trasy w zakresie opracowań geodezyjnych.