Nowości

Zaawansowanie prac

Obecnie realizowany jest pierwszy etap zamówienia obejmujący opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla budowy obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45. Postęp prac projektowych jest zgodny z założeniami.