Nowości
25 kwiecień 2018 14:34

Wprowadzono zmianę w dziale Aktualności

Opis Projektu

Planowana inwestycja polegająca na budowie obejścia drogowego miejscowości Praszka w ciągu drogi krajowej nr 45, zlokalizowana jest na terenie gmin Praszka oraz Gorzów Śląski.

Droga krajowa nr 45 przebiega przez trzy województwa: łódzkie, opolskie i śląskie. Trasa rozpoczyna swój przebieg w województwie śląskim poprzez skrzyżowanie z drogą krajową nr 78 kilka kilometrów przed granicą z Republiką Czeską, natomiast kończy w węźle „Złotów” na drodze ekspresowej S8 w województwie łódzkim. Taki przebieg tej trasy stanowi dogodne połączenie centrum kraju z południową granicą państwa.

W ramach Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego w sposób wariantowy projektuje się obejście drogowe w ciągu drogi krajowej nr 45 na parametrach drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju drogowym jednoprzestrzennym.

W kolejnym etapie, w oparciu o wybrany wariant zostanie wykonany projekt w stadium Koncepcji Programowej.