Nowości
23 listopad 2017

Wprowadzono zmianę w dziale Aktualności

Aktualności

W dniu 18 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie informacyjne ws. opracowania dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz wykonania elementów Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45, etap 1 z udziałem przedstawiciela Inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Opole. Miejsce spotkania:

Sala Domu Kultury przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

ul. Rynek 4, Gorzów Śląski

  • Podstrona 2 z 2
  • 1
  • 2

  Zakończono opracowywanie dokumentacji w pierwszym etapie, tj. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym.

  Zgodnie z obowiązującą w GDDKIA procedurą zatwierdzania kolejnych etapów dokumentacji studialnej i projektowej w dniu 31.08.2017 r. w Centrali GDDKiA w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) dla etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego  (STEŚ) budowy obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego - Centrali GDDKiA oraz Oddziału GDDKiA w Opole, przedstawiciele biura projektów, a także przedstawiciele lokalnej administracji samorządowej, tj. Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatu Oleskiego, gminy Praszka, gminy Gorzów Śląski oraz przedstawiciele  Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

  W ramach posiedzenia KOPI ustalono przyjąć do dalszych prac projektowych przebieg trasy wg wariantu 4.3  (Orientacja) Wariant ten będzie także rekomendowany we wniosku do decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach.

  Powyższe ustalenia zostały potwierdzone w protokole KOPI z dnia 30.10.2017 r.