Nowości
25 kwiecień 2018 14:34

Wprowadzono zmianę w dziale Aktualności

Aktualności

Kontynuowane są prace projektowe dla etapu STEŚ, mające na celu wybór optymalnego wariantu obwodnicy. W związku z tym:

Rozpoczęte zostały prace badań podłoża gruntowego dla wszystkich wariantów trasy. Pozyskana dzięki tym badaniom wiedza pozwoli na określenie złożoności warunków gruntowo-wodnych, a tym samym szacunkowych kosztów realizacji poszczególnych wariantów obwodnicy.

Warianty obwodnicy przedstawione zostały do zaopiniowania przez odpowiednie organy, instytucje, służby i organizacje.

Trwają prace nad Oceną Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego analizowanych wariantów przebiegu obwodnicy oraz przeprowadzony zostanie Audyt BRD.

Zgodnie z powyższymi informacjami na obecnym etapie nie dokonano końcowej oceny wariantów oraz nie wskazano wariantu optymalnego.

W dniu 10.10.2016  Konsorcjum firm Complex Projekt Sp. z o.o. oraz SWECO Enginering Sp. z o.o. podpisało umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz wykonanie elementów Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”.  

  • Podstrona 2 z 2
  • 1
  • 2

  Zakończono opracowywanie dokumentacji w pierwszym etapie, tj. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym.

  Zgodnie z obowiązującą w GDDKIA procedurą zatwierdzania kolejnych etapów dokumentacji studialnej i projektowej w dniu 31.08.2017 r. w Centrali GDDKiA w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) dla etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego  (STEŚ) budowy obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego - Centrali GDDKiA oraz Oddziału GDDKiA w Opole, przedstawiciele biura projektów, a także przedstawiciele lokalnej administracji samorządowej, tj. Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatu Oleskiego, gminy Praszka, gminy Gorzów Śląski oraz przedstawiciele  Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

  W ramach posiedzenia KOPI ustalono przyjąć do dalszych prac projektowych przebieg trasy wg wariantu 4.3  (Orientacja) Wariant ten będzie także rekomendowany we wniosku do decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach.

  Powyższe ustalenia zostały potwierdzone w protokole KOPI z dnia 30.10.2017 r.