Nowości
25 kwiecień 2018 14:34

Wprowadzono zmianę w dziale Aktualności

Aktualności

25 kwiecień 2018 07:26

W częsci materiały umieszczono sprawozdania ze spotkań w gminach zawierające m.in. zestawienia zgłoszonych wniosków wraz z ich analizą i komentarzem.

08 marzec 2018 10:21

W dniu 06 marca 2018 r. o godz. 18:00 na wniosek władz gminy Praszka na etapie wydawania opinii do dokumentacji projektowej odbyło się dodatkowe spotkanie w sali kina „Polonez” przy

ul. Powstańców Śląskich 21 w Praszce.

22 grudzień 2017 07:26

W dniu 11 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie informacyjne ws.

„Opracowania dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz wykonania elementów Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45” - etap II Koncepcja Programowa. Na spotkaniu przedstawione zostaną rozwiązania projektowe dla planowanej obwodnicy w wariancie 4.3.

Miejsce spotkania:

Sala kina „Polonez”

ul. Powstańców Śląskich 21, Praszka

22 grudzień 2017 07:25

W dniu 10 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie informacyjne ws.

„Opracowania dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz wykonania elementów Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45” - etap II Koncepcja Programowa. Na spotkaniu przedstawione zostaną rozwiązania projektowe dla planowanej obwodnicy w wariancie 4.3.

Miejsce spotkania:

Sala Domu Kultury przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

ul. Rynek 4, Gorzów Śląski

  • Podstrona 1 z 2
  • 1
  • 2

  Zakończono opracowywanie dokumentacji w pierwszym etapie, tj. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym.

  Zgodnie z obowiązującą w GDDKIA procedurą zatwierdzania kolejnych etapów dokumentacji studialnej i projektowej w dniu 31.08.2017 r. w Centrali GDDKiA w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) dla etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego  (STEŚ) budowy obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego - Centrali GDDKiA oraz Oddziału GDDKiA w Opole, przedstawiciele biura projektów, a także przedstawiciele lokalnej administracji samorządowej, tj. Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatu Oleskiego, gminy Praszka, gminy Gorzów Śląski oraz przedstawiciele  Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

  W ramach posiedzenia KOPI ustalono przyjąć do dalszych prac projektowych przebieg trasy wg wariantu 4.3  (Orientacja) Wariant ten będzie także rekomendowany we wniosku do decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach.

  Powyższe ustalenia zostały potwierdzone w protokole KOPI z dnia 30.10.2017 r.