Nowości
25 kwiecień 2018 14:34

Wprowadzono zmianę w dziale Aktualności

« Powrót

Kontynuowane są prace projektowe dla etapu STEŚ, mające na celu wybór optymalnego wariantu obwodnicy. W związku z tym:

Rozpoczęte zostały prace badań podłoża gruntowego dla wszystkich wariantów trasy. Pozyskana dzięki tym badaniom wiedza pozwoli na określenie złożoności warunków gruntowo-wodnych, a tym samym szacunkowych kosztów realizacji poszczególnych wariantów obwodnicy.

Warianty obwodnicy przedstawione zostały do zaopiniowania przez odpowiednie organy, instytucje, służby i organizacje.

Trwają prace nad Oceną Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego analizowanych wariantów przebiegu obwodnicy oraz przeprowadzony zostanie Audyt BRD.

Zgodnie z powyższymi informacjami na obecnym etapie nie dokonano końcowej oceny wariantów oraz nie wskazano wariantu optymalnego.