Nowości
23 listopad 2017

Wprowadzono zmianę w dziale Aktualności

« Powrót

Spotkanie informacyjne dla gminy Praszka odbyło się w kinie „Polonez” dnia 17.01.2017 r. z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta w Praszce oraz Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

 

Spotkanie informacyjne dla gminy Gorzów Śląski odbyło się w sali Domu Kultury w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 18.01.2017 r. z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta w Gorzowie Śląskim oraz Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

 

W spotkaniu w Praszce uczestniczyło 144 osoby a w Gorzowie Śląskim 88 osób zgodnie z listami obecności. Po powitaniach przedstawiona zastała prezentacja zawierająca podstawowe informacje o celach możliwych do osiągnięcia w ramach realizacji obwodnicy, jak i o założeniach, jakie zostały przyjęte podczas opracowywania wariantów trasy. Kluczowymi informacjami dla zebranych mieszkańców były przedstawione przebiegi każdego z trzech możliwych wariantów przeprowadzenia korytarza. Ponadto zostały podane podstawowe parametry projektowanej obwodnicy oraz schemat zagospodarowania pasa drogowego ... ( Prezentacja).

Po zakończeniu prezentacji przybyli mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań przedstawicielom GDDKiA oraz konsorcjum biur projektowych Complex Projekt i SWECO Engineering. Po zakończonej dyskusji zebrani mieli możliwość przyjrzenia się z bliska planom sytuacyjnym, które zostały rozłożone na stołach w formie papierowej, jak również zapytania o konkretną lokalizację.

Uczestnicy spotkań mieli możliwość pobrania wzoru wniosku, za pośrednictwem którego możliwe było przesłanie opinii, postulatów i uwag do proponowanych rozwiązań. Ponadto na stronie internetowej była możliwość pobrania wniosku w wersji elektronicznej. W celu poprawnego zrozumienia postulatów przyjęto formę pisemną składania postulatów jako jedyną dopuszczalną.

Po spotkaniach wpłynęło łącznie 189 wniosków (Wnioski). Na stronie zamieszczony został szczegółowy raport ze spotkań wraz z analizą wniosków (Raport).