Nowości
25 kwiecień 2018 14:34

Wprowadzono zmianę w dziale Aktualności

DK 45 – Obwodnica Praszki

Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz wykonanie elementów Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45.

 

 

 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

 

 

 

 

Konsorcjum firm:

 

Complex Projekt Sp. z o.o.

 

SWECO ENGINEERING SP. Z.O.O.

Wizualizacja

OBWODNICA PRASZKI WARIANT 4 3